Pau Alemany Fernàndez

És un periodista valencià nascut en 1998. Cursa el màster de El País, on treballa com a becari, i és codirector del pódcast Fora del radar, un projecte personal que comparteix amb una altra periodista. Col·labora escrivint ressenyes en La Veu dels Llibres i ha treballat com a redactor en el mitjà local València Extra. Els temes socials i mediambientals són la seua especialitat.