Contacte


LA VEU DELS LLIBRES
info@laveudelsllibres.cat
C/ Pérez Cabello, 1, 1r 
46270 Castelló de la Ribera
www.laveudelsllibres.cat

Horari d'atenció: De dilluns a divendres laborals de 9 a 14h. i de 17 a 19h.

ADMINISTRACIÓ
gestio@gruplaveu.info
670 57 60 99

AGERMANATS
agermanats@gruplaveu.info
670 57 60 99
Dilluns a divendres 12 a 14h. i 17 a 19h.

PUBLICITAT
publicitat@gruplaveu.info
691 081 936 

ENTITAT EDITORA
Edicions Diari La Veu Coop. V.
Domicili social i Adreça fiscal:
Carrer Pérez Cabello, 1 – 1er.
46270 Castelló de la Ribera
País Valencià 

PROJECTE COMUNICATIU 
LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ